SON EKLENENLER
HAVELSAN - ADVENT Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi

HAVELSAN - ADVENT Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi

ÜRÜN/PROJE/
1 yıl önce
18517 Görüntülenme

Gelişen teknoloji ile birlikte savaş gemilerinin harp yetenekleri artmış, deniz üzerinde icra edilen savaş teknikleri gittikçe karmaşıklaşmıştır. Bu durum kritik işlevlerin zamanında yerine getirilme ihtiyacını vazgeçilmez hale gelmiştir. Savaş gemileri en başta sadece su üstü harp yeteneğine sahip iken, günümüzde bir korvet ya da fırkateyn; su üstü, su altı, hava savunma harbi ve elektronik harp gibi yeteneklerin hepsine aynı anda sahip olabilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle artan ihtiyaçları karşılamak üzere komuta ve kontrol eşgüdümünü ve komuta heyetine karar destek kabiliyeti sağlamak amacı ile Savaş Yönetim Sistemi (SYS) konsepti ortaya çıkmıştır.

ADVENT (Ağ Destekli Veri Entegre) SYS; tek gemi yerine kuvvet odaklı, ağ destekli harekât yaklaşımının gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veren yeni nesil bir komuta ve kontrol sistemidir. ADVENT SYS ile tam bütünleşik taktik veri linkleri (Link 11, Link 16 ve Link 22, SIMPLE, JREAP ve VMF) işlevlerine tüm operatör konsolları üzerinden erişim mümkün olacaktır. ADVENT SYS, sahip olduğu Karar Destek sistemleri ile kullanıcının süratli ve doğru karar vermesini kolaylaştıran, yeni silah ve sensörlerin kullanımında esnek bir yapıyı hedefleyen bir mimariye sahiptir. Çoklu görev profillerine ve çeşitli platform tiplerine uyan modüler bir yapıda geliştirilmiş olup bu hali ile platformdan bağımsız bir sistem olarak geliştirilmiştir. Ölçeklendirilebilen açık mimari yapısıyla, hedeflenen su üstü, su altı ve hava platformları ile kara tesislerine uygun bir şekilde özelleştirilebilmektedir.

ADVENT SYS; Türk Deniz Kuvvetleri’nin yüzer, dalar, uçar ve karada konuşlu platformlarına daha etkin, teknolojik gelişmelere açık, ölçeklenebilir, güvenli ve ağ destekli yeteneğe sahip bir SYS’dir.  2019 yılı sonunda, ADA Sınıfı Korvetlerin 4. gemisi olan TCG KINALIADA Deniz Kabul Testlerinin başarı ile tamamlanması ile  kendini kanıtlayan ADVENT SYS Türk Deniz Kuvvetleri’nin vazgeçilmez Komuta ve Kontrol Sistemi haline gelmiştir.

TCG KINALIADA’yı takiben TCG BURGAZADA, TCG ANADOLU, Denizde İkmal ve Muhabere Destek Gemisi , Test ve Eğitim Gemisi, BURAK Sınıfı Korvet, Barbaros Sınıfı ve İ-Sınıfı Fırkateyn platformlarında da SYS olarak ADVENT kullanılacaktır. Ayrıca Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin Türkiye’den tedarik edeceği 4 adet Firkateyn üzerinde de ADVENT SYS olacaktır.

Türk askeri denizcilik tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olan ve 2007 yılında sözleşmesi yürürlüğe giren Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Milli Gemisi (MİLGEM) Programı kapsamında GENESİS/ADVENT SYS’nin MİLGEM platformlarına uyarlanması sorumluluğunu üstlenmiş ve bu kapsamda alt sistemlerin savaş yönetim sistemine entegrasyonu, sensör ve silahların kontrolü, İz Yönetimi, Taktik Durum Sergileme, Seyir, Eğitim ve Simülasyon işlevleri gibi SYS kabiliyetlerini MİLGEM unsurlarına kazandırmıştır. Proje kapsamında 4 Korvet Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmiştir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) inşası Savunma Sanayi Başkanlığı ile SEDEF Gemi İnşaatı A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile 2015 yılında başlamıştır. LHD platformu için ihtiyaç duyulan Savaş Sistemleri tedariki, geliştirilmesi ve entegrasyonu ASELSAN-HAVELSAN İ.O. sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. HAVELSAN; bu kapsamda Komuta ve Kontrol Bilgi Sistemi (KKBS) geliştirilmesi, müşterek harekat faaliyetlerini desteklemek üzere farklı kuvvetlere ait Komuta ve Kontrol Bilgi Sistemleri (KKBS)’nin entegrasyonu, gerçek zamanlı gemi bilgilerinin dağıtımı, NATO, Milli ve İnternet’e bağlı gemi bilgi ağının teşkili, Mesaj İşletim Sistemi, kapalı devre televizyon (CCTV) ve görüntülü telekonferans sistemlerinin (GTS) tedariklerini gerçekleştirecektir.

Etiket: